Vem var Anna Maria Malmström Carell ?

I Svenska Släktkalendern från 1938 förekommer i släkten Carell en Anna Maria Malmström (1770-1803), gift med bruksinspektorn, senare godsägaren Eric Samuel Carell. Om henne sägs det att hon var faster till de båda berömda bröderna Bernhard Elis (skald) och Carl Gustaf (hävdatecknare) Malmström.

Eric Samuel och Anna Maria förekommer i husförhörsböckerna för Ålberga bruk i Kila socken och Forssjö manufakturi i Stora Malms socken, och det är på det senare stället som hon avlider. Hennes födelsedag anges till 6/7 1770, men inga andra uppgifter om födelseort eller närmast föregående boendeort finns med.

Bernhard Elis och Carl Gustaf var ju söner till Carl Adolf Malmström, bruksförvaltare på Laxå och godsägare i Tysslinge, och om Anna Maria skulle vara faster till dem i dagens mening, skulle hon vara syster till Carl Adolf. Tidsmässigt passar det bra in, Carl Adolfs far, komministern Per Malmström i Vintrosa och Tysslinge, dog inte förrän 1771 och hans hustru Elisabeth Stenberg ännu senare.

Det finns också andra tecken som tycks styrka släktskapen, t ex var bruksinspektorn Malmström år 1795 fadder för Anna Marias första son, född på Ålberga bruk, och både denne son och dennes son i sin tur kallas i Svenska Släktkalendern för Carl Adolf.

Men det finns svårigheter med att styrka släktskapen. Det främsta är att Anna Maria som eventuell dotter till Per och Elisabeth inte förekommer i kyrkböckerna, vare sig i födelsebok eller husförhörslängd i Vintrosa, där modern ändå bodde kvar till sin död 1789. Problematiskt är också att bouppteckningen efter Pers och Elisabeths i övrigt yngsta dotter, Maria Sibilla, som var ogift, räknar upp hennes helsyskon (alla redan döda) och deras arvingar, och där förekommer ingen Anna Maria.

Namnet Carl Adolf på Anna Marias förstfödde är också bara Adolf i dopboken och övriga kyrkböcker under lång tid.

Det finns ett geografiskt mycket närmare alternativ till fadder för Adolf, nämligen bruksinspektorn Sven Malmström på Virå bruk, 7 km från Ålberga. Vi vet att familjerna åtminstone senare kände varandra, eftersom en av Sven Malmströms söner, Johan Abraham Malmström, gifte sig med Samuel Carells yngre syster Lovisa Catharina Carell omkring 1805.

Med denna konstaterade kontaktyta till Malmströms på Virå, är det intressant att notera att Sven Malmström faktiskt hade en dotter Anna Maria, som var född just rätt år, 1770. Det förefaller därför troligare att det var hon som gifte sig med Samuel Carell, och bouppteckningen efter Sven Malmströms änka Catharina Sandberg år 1810 tar också mycket riktigt upp Anna Marias tre barn med Samuel Carell som arvingar. Anna Maria var därför inte faster till Bernhard Elis och Carl Gustaf i dagens mening.

Men en släktskap kan ändå inte uteslutas, beteckningen faster kanske definierades mindre strikt . Sven Malmström var född 1742 i Helgesta, son till vice lantjägaren och rusthållaren Olof Malmström och Christina Åderman, och den förstnämnde uppges vara född 1714. Nu var ju Carl Adolfs far Per den förste i släkten som tog sig namnet Malmström, men han hade en bror Olof, som kanske kan ha följt hans exempel. Denne var dock född 1707, så det är inte helt uppenbart att han skulle kunna vara far till Sven.

Någon äkta faster till Bernhard Elis och Carl Gustaf var Anna Maria i alla fall av allt att döma inte.Åter till startsidan