SLÄKTEN DAHLMAN

Dahlmans är besläktade med Malmströms genom Matilda Dahlman, gift med Alfred Emil Malmström

Släktens förste huvudman, Jan Olofsson Dahlman, var förskjuten son till Olof Christersson av den sedermera på manssidan utslocknade adliga Forstena-släkten. Detta bekräftades officiellt 1994, varför släkten åter upptogs på Riddarhuset.

I
Jan Olofsson Dahlman
(född 1630, stupade i oktober 1675 vid ett utfall mot de belägrande brandenburgska trupperna från Carlsburgs fästning utanför Bremen, där han i några år varit detacherad med två kompanier), kapten vid Nerike-Vermlands regemente.

Gift med Brita Faxell. Barn:

1)-3)  Tre döttrar gifta med präster i Värmland

4)  Sven (född 1670) se nedan


II
Sven Dahlman
(född 1670, död 1717), regementspastor vid Västgöta-Dals regemente, deltog vid slaget vid Gadebusch 1713 och fälttåget mot Norge 1716, kyrkoherde i Åmål.

Gift 1701 med sin mormors brors dotterdotter, Sofia Risell (f 1683, d 1718)
Sju barn bl.a

1)  Peter, komminister i Ed

2)  Nils, rådman i Karlstad

3)  Johan (född 1711), se nedan

Sofia Risell var dotter till kyrkoherden i Edsleskog Petrus Christophori Risell och Anna Matsdotter Noreen.

Fadern Petrus var i sin tur son till komministern i Nedre Ullerud Christophorus Nicolai Uranus Spak och Sofia Robertsdotter Feif.

Mormodern Sofia var i sin tur dotter till Robert Feif, (f i Skottland 1587), som tillhörde den skotska ätten Fife och klanen MacDuff.


III
Johan (Johannes Svenonius) Dahlman
(född 1711, död 1781), komminister i Järnskog och Skillingmark.

Gift 2:a gången med Anna Hörstedt (född 1728, död 1809). Sex barn, bl.a.:

1)  Sven (född 8/11 1756 i Köla, död 5/12 1820), fältpräst (skeppspredikant i flottan, deltog i slaget vid Hogland), krigsfånge i Ryssland, kyrkoherde i Holmedal (en biografi om honom existerar - ISBN 0284-3722)

2)  Erik (född 1758), se nedan


IV
Erik Dahlman
(född 1758, död 1831), kapten vid Nerike-Vermlands regemente.

Gift 1785 med Anna Elisabet Svanström (född 1761), tidigare gift med Johan Gustaf Magnell med vilken hon hade fyra barn. Av hennes nio barn med Eric Dahlman dog fyra späda. Bland de övriga finns:

1)  Johan Herman (född 1786, död 1863), sergeant . Gift 1:o med Anna Stina Hollsten (född 1791, död 1826), 2:o med Karin Andersdotter (född 1802, död 1857). Barn
  - Stina Lisa (född 1812).Gift med Olof Nilsson
  - Nils (född 1817, död 1861), provinsialläkare i Silbodal. Gift med Sofia Maria Schröder (född 1832), med vilken han hade döttrarna Anna Maria Christina (född 1858, död 1888, gift med Johan Conrad Hallqvist, född 1856) och Nanny Helma (Helena) (född 1859, gift 1878 med Stöck August Landgraff, född 1849, skogsförvaltare vid Korsnäs)
  - Sven (född 1821)
  - Eric Gustaf (född 1826, död 1862)

2)  Sven (född 1793, död 1842), komminister i Östmark. Gift 1826 med Ingeborg Sophia Alexandria Fitinghoff (född 1806, död 1857). De hade två barn, som överlevde till vuxen ålder:
  - Erik Otto Conrad (född 1834, död 1892), godsägare i Östmark
  - Sven Edvard (född 1837, död 1907), godsägare på Kullstomten i Västergötland. Gift 1860 med Mathilda Johanna Lidberg (född 1839), med vilken han hade dottern Anna Mathilda (född 1861, död 1956, gift 1884 med missionär Nils Fredrik Höijer, född 1857)

3  Nils (född 1796) se nedan


V
Nils Dahlman
(född 1796, död 1862), bruksförvaltare, flottningschef.

  Nils Dahlman

Nils Dahlman gick i Karlstads trivialskola och började tidigt som bruksbokhållare och kom 1820 till Adolfsfors bruk, där han blev bruksförvaltare. Han flyttade 1828 till det av Uddeholm ägda Lovisebergs bruk i Norra Råda som förvaltare. Detta lämnade han 1837 för att bli flottningschef på Klarälven och byggde gården Löfstrand i norra Ekshärad. Från flottningschefsbefattningen tvingades han avgå tio år senare, bl a därför att han för att täcka en fordran, han ansåg sig ha på styrelsemedlemmen Herman Falk på Risäter, till sig själv överfört pengar som Flottningsföreningen var skyldig Falk. Han ägnade sig därefter åt handelsrörelse innan han flyttade till Karlstad där han dog 1862.

Nils, Stor-Nish kallad, var känd för sina ovanligt stora kroppskrafter. Det berättas om honom att han en gång i Adolfsfors, där det fanns en rättare som också var ovanligt stark, tyckte att dennes och en drängs arbete med att bära upp 135 kilo tunga säckar med råg på magasinet gick för långsamt. Rättaren, som hade burit upp en säck på ryggen och tömt den, mötte i trappan ner Dahlman, som hade en säck under var arm. Det blev trångt i trappan men rättaren lyckades klämma sig förbi. I nästa vända tog också rättaren två säckar och nu var det Dahlman som fick det trångt. När nu rättaren åter var på nerväg, mötte han Dahlman med en säck under var arm och en tredje i munnen. Då fick rättaren vända om.

Under sin tid som flottningschef var Dahlman en gång med ett arbetslag vid den norska delen av Klarälven för att rulla ned stockar som fastnat uppe på stranden. Till slut var det bara en lång, grov och tung furustock kvar. Dahlman beordrade de fem norska arbetarna att dra ned den, men hur mycket de än slet, kunde de inte rubba den och de sade till slut att den var för tung. Då blev Dahlman arg - han trodde norrmännen retades med honom - och tog själv en båtshake och högg den i stocken med en sådan kraft att skaftet gick av. Han tog då en grövre hake och började ensam dra ner stocken mot älven, samtidigt som han sade något ironiskt till norrmännen. Dessa blev förargade, så när Dahlman vände ryggen åt dem, hoppade de upp och satte sig på stocken, men Dahlman låtsades inte märka det utan drog stocken ända ner till älven med norrmännen sittande på.

Gift 1825 med Christina Olsdotter Bryntesson (född 1806 i Köla, död 1871), dotter till drängen Olof Bryntesson. De hade sju barn:

1)  Anna Mathilda (född 1826 i Adolfsfors), gift med bruksförvaltaren Alfred Malmström, se Malmströms.

2)  Carl Edvard (född 1828, död 1900), kommissionslantmätare, bitr styresman för Rikets Allmänna Kartverk. Far till rektor Axel Dahlman (gemenligen kallad "Klôssen") vid läroverket i Karlstad.

3)  Carolina Maria (född 1831)

4)  Christina Ulrika (född 1834)

5)  Nils Olof (född 1837, död i rödsot 1847)

6)  Karin Ottilia (född 1841)

7)  Johan Adolf (född 1843), kommissionslantmätare vid Avvittringsverket