Anne Carin Birgitta Lundquist f 2/10 1946 i Stockholm, f d avdelningsdirektör Högkvarteret. (Enköping)

G 1991 m Ivar Bengt Olof Lundquist, f 9/4 1935, d 18/12 2023 i Enköping, f d överstelöjtnant vid pansartrupperna. 

Bengt Lundquists barn i tidigare äktenskap:

Bengt Mikael Lundquist, f 13/2 1964.

Olof Kristian Lundquist, f 8/11 1970.Åter till Gösta Malmström

Åter till Carin Trolle