Johanna Sofia Malmström eller Anna Sofia Malmström

Johanna Sofia föddes 5/1 1808 som oäkta dotter till pigan på Laxå herrgård, Anna Greta Grell.

I samband med skilsmässan år 1811 erkände sig Carl Adolf vara far till barnet, och flickan bodde i början av 1810-talet hos honom på Laxå som hans adopt d[otter].

Hon tycks inte ha flyttat med till Holmstorp utan förekommer 1820 i husförhörslängden hos sin moster i Askersund, där hon kallas Anna Sofia Malmström.

Därifrån uppges hon ha flyttat till Kälvesta, men hon påträffas varken på Kälvesta gård i Spånga eller Kävesta gård i Sköllersta.Åter till Pers förfäder och ättlingar

Åter till startsidan