SLÄKTEN LINDBERG
Texten baserad på Harald Trolles efterlämnade papper med några kompletteringar

Lindbergs är besläktade med Trolles genom Elin Lindberg, gift med Wilhelm Ponsbach.

Den förste kände stamfadern är

I
Petter Lindberg
, född på 1630-talet, skeppare i Kungsör. Hans son

II
Petter Lindberg
, född omkring 1664, soldat vid Södermanlands regemente 1684, kornett 31/8 1700 vid överstelöjtnant Rytterstjernas kompani, stupade enligt en uppgift i Polen 14/9 1704, dog enligt en annan i rysk fångenskap. Hans son

III
Petter Lindberg
, född omkring 1700, gift omkring 1720, död i början av 1760-talet. Soldat liksom fadern vid vid överstelöjtnant Rytterstjernas kompani av Södermanlands regemente, senare klockare i Kung Karls föramling i Kungsör. Fick 12 barn, varav sonen Lars var nummer 6.

IV
Lars Lindberg
, född 27/3 1733 i Kungsör, död i Nora 7/5 1795, dir familjen flyttat 1780. Byggmästare, snickarmästare, arkitekt. Gift med Anna Catharina Bökman, född 1746, och hade med henne tre barn:.

1)  Maria Catharina, född 17/9 1770. Tjänade 1790 på Stadra.

2)  Carl Petter, se nedan

3)  Johan, född 9/9 1776

V
Carl Petter Lindberg
, född 6/4 1772 i Gryt i Hovsta, brukspatron på Karlsdals bruk, där han avled 9/1 1840.

Var 1785–86 (ev 1788) anställd som "vårdare" till den sjuke brukspatronen Olof Holmgren på Rockesholm, som också ägde Kortfors, Karlsdal, Stadra och Finnå. Fick vid Holmgrens död 100 rdr sp i gratifikation för att han "flitigt och beskedligt uppassat" denne.

Bokhållare vid Karlsdal 1791–93, därefter vid Valåsen (hade som duktig sångare uppmärksammats av fru v Hofsten därstädes) och från 1800 vid Björneborg, som han under flera år i slutet av 1810-talet skötte självständigt under ägaren Olof Nordenfeldts utlandsvistelse som diplomat.

Sjuk 1819–22 men tillfrisknade och ropade 28/2 1824 in Karlsdal på exekutiv auktion med Olof Nordenfeldt som medfinansiär. Karlsdal bestod då av masugn och gjuteri i Karlsdal och stångjärnssmedja i Kortfors. Påstås vid klagomål på den låga takhöjden i arbetarbostäderna ha sagt att "en arbetare bör ej ha så högt till taket i sin stuga att han kan stå rak därinne, ty den tid han har övrig från arbetet skall han vila."

Gift 1802 med Maria Christina Adamsson, född 1/7 1779 på Hillringsbergs bruk, död på Karlsdal 22/3 1858, dotter till brukspatron Adam Eriksson och Margareta Christina (Greta Stina) Beijer i dennas andra äktenskap (det första var barnlöst, varför hon ärvde Hillringsbergs bruk). Greta Stina (f 1749) var dotter till Gabriel Fredrik Beijer, (f 1705, d 1782 i bröstvärk), supercargeur i Ostindiska kompaniet och deltog på fem resor, varav den första dock slutade med skeppsbrott redan vid Shetlandsöarna på utresan.

Carl Petter Lindberg och Maria Christina Adamsson hade sex barn:

1)  Adam, född 18/3 1805, se nedan

2)  Anna Christina, född 12/8 1806, död 19/12 1837 på Karlsdal "efter en lång och tärande sjukdom".

3)  Regina, född 7/9 1807, död 29/1 1893.

4)  Carl, född 3/11 1808. Bokhållare först på Laxå och sedan på Björneborg 1832–40. Brukspatron på Karlsdals bruk efter faderns död och ägde då 45%, modern 25%, systern Regina 5% och E W Nordenfeldt 25%. Övertog den sistnämndes andel 1854. Tvingades begära sig i konkurs 1879 och dog 17/3 1891. Gift med Louise Catarina Lagerhielm, född på Bofors 1/11 1827, d 21/2 1873, och hade med henne fyra barn, varav sonen Carl Carlsson Lindberg med hjälp av den engelske finansiären Milne övertog Karlsdal efter faderns konkurs och sedermera blev disponent på Laxå och dottern Johanna (född 1853, död 1925) gifte sig med sin kusin Carl Petter Lindberg.

5)  Johan Wilhelm, född 27/12 1812, död 1844.

6)  Lars, född 9/12 1817, död 30/11 1875, brukspatron på Kolsva bruk. Gift med Carolina Catarina Cederborgh och hade med henne sju barn.

VI
Adam Lindberg
, häradshövding och godsägare. Född 18/3 1805 på Björneborgs bruk. Studerade i Karlstad tillsammans med bröderna Carl och Wilhelm 1822.

 
  Adam och Maria Margareta Lindberg

Köpte 1837 Dalkarlshytte bruk tillsammans med sin bror Lars. och 1838 även en andel i Stråssa gruva. Lösgjorde sig något senare från engagemanget i Dalkarlshyttan och flyttade till Lundby i Odensvi socken. Död där 31/12 1882.

Gift 1837 med Maria Enhörning, född 26/12 1816, död 1880, och hade med henne fem barn:

1)  Carl Petter, född 10/4 1838, död 6/3 1897. Köpte 1872 50 % i Rockesholms bruk (farbrodern Carl ägde övriga 50 %). Gift 11/9 1872 med sin kusin Johanna och hade med henne sex barn

2)  Leonard Magnus, född 18/8 1843, död 15/7 1880. Bruksägare. Gift 29/8 1871 med Fredrica Christina Leila Lindberg, född 1848, död 1931 och hade med henne sex barn.

3)  Maria, född 30/8 1845, gift med majoren Carl Minder Frunck, född 1838, död 1916. De hade fem barn.

4)  Henrik, född 12/1 1848, död 18/7 1919. Hovrättsnotarie, grosshandlare i London och Paris. Gift med Ragnhild Frödén.

5)  Elin, född 12/6 1852, gift med Wilhelm Ponsbach