SLÄKTEN PONSBACH

Ponsbachs är besläktade med Malmströms genom Ruth Ponsbach, gift med Harald Trolle

Släkten Ponsbach är sannolikt av tyskt ursprung - i Saar finns en å Puhschbach, som också kallas Ponsbach. Den förste kände stamfadern är

I
Jobst Anton Ponsbach
eller Pontzbach (död senast 1750, då hans hustru uppges vara änka), knivsmedsålderman i Stockholm. Gift 1734 med Catharina Elisabeth Achmann (f omkr 1705, d 1778), dotter till mästaren Michael Achmann.

Sex barn är kända

1)  Margareta Elisabeth, f 1736

2)  Maria Magdalena, f 1737, gift m Nicol. Burmeister, sockermakargesäll

3)  Johann Friedrich, f 1739, se nedan

4)  Anna Dorotea, f 1740

5)  Anna Catarina, f 1742

6)  Johann eller Joachim Heinrich, f 1744, d 1785, knivsmed

II
Johann Friedrich Ponsbach
(f 1739), knivsmed. Gift med Regina Elisabeth Thoman , dotter till Georg Thoman.

Barn:

1)  Carl Friedrich, f 1778, kiruginstrumentmakare. G 1821 m Anna Maria Mittermaier från Wien

2)  Johann Heinrich, f 1779, se nedan

3)  Peter Philipp, f 1781, knivsmedsmästare. G 1805 m Jacobina Juliana Schilling

4)  Johanna Elisabeth, f 1783, ev d 1850, gift med Peter Forsell

5)  Maria Regina, f 1783

6)  Gottlieb Adolph, f 1789

7)  Joachim Christian, f 1791, instrumentmakare. G m Sophia Albertina Lilljeberg

8)  Georg Anton, f 1792

III
Johann Heinrich Ponsbach
(f 1779, d 1833), läderhandlare. G m Anna Lovisa Lundborg (f 1780, d 1828)

Barn:

1)  Anna Lovisa, f 1807, gift 1826 m Carl Henrik Boberg

2)  Johan Henric, f 1809, d 1866, läderhandlare. Gift 1847 m Fredrika Bernhardina Lindgren

3)  Carl Leopold, f 1814, se nedan

4)  Petter Gustaf, f 1815

5)  Claes Sigardt, f 1818, d 1850, bokhållare

6)  Edla Augusta Wilhelmina, f 1822

IV
Carl Leopold Ponsbach
(f 26/6 1814 i Stockholm, d 14/3 1895 i Södertälje), bruks- och handelsbokhållare

  Carl Leopold Ponsbach

Gift 1) år 1847 med pigan Christina Barbara Sohlman (f 1816, d 16/3 1849), dotter till gruvarbetaren Anders Sohlman i Falun och hans hustru Carin Ström, 2) år 1858 med Margareta Christina Waller (f 1818). Han hade tre barn, varav två med sin första hustru (det första flera år före äktenskapet).

Barn:

1)  Carl Wilhelm, f 26/10 1843, se nedan

2)  Carolina Mathilda, f 18/4 1847 i Stockholm, d 9/6 1915 i Bräcke.

Gift med sjökapten Karl Albert Holmqvist (f 9/8 1834 i Stockholm, drunknade som befälhavare på barken Håknäs av Nordmaling under resa på Atlanten i oktober 1881). Olyckan beskrivs i en notis i DN 2 november

.

Carolina Mathilda blev som änka ägare till järnvägshotellet i Bräcke. Hon och Karl Albert hade barnen Anna Karolina, f 8/12 1872 (gift med löjtnant Frans Teodor Häggroth), Karl Ejnar, f 6/7 1874 (emigrerade till Nordamerika 1891), Bror Albert Justus, f 4/2 1876 (stationsskrivare) och Ivar Wilhelm, f 9/11 1877 (löjtnant)

3)  Hulda Anna Margareta, f 14/10 1860 i Stockholm, d i lungsot 15/7 1877 i Södertälje

V
Carl Wilhelm Ponsbach
(f 26/10 1843 på Alnäs i Stora Tuna (där hans far var arrendator), d 12/12 1903 i Krylbo), trafikchef vid Krylbo-Norbergs Järnväg och stationsinspektor vid SJ i Krylbo från det stationen öppnades 1874 vid byggandet av Norra stambanan till sin död. Gift 1882 med Elin Lindberg (f 1852, d 7/3 1903), dotter till häradshövding Adam Lindberg (f 1805, d 1882) och Maria Margareta Lindberg på Lundby i Odensvi.

 
  Elin och Wilhelm Ponsbach

Barn:

1)  Ebba Maria, f 20/3 1883, gift med Gunnar Albin Philemon von Sydow, f 29/5 1870, hovrättsnotarie, 1:e stationsskrivare vid SJ. Hade sonen Curt von Sydow, f 3/6 1907 (banktjänsteman i Handelsbanken, gift med May Wendela Fenger, f 15/1 1908, och med barnen Eva Ebba Magdalena, f 3/10 1941 och Carin Ingrid Elisabeth, f 2/9 1946).

2)  Elin Elisabet, f 2/5 1885, gift med agronom Gustaf Rudolf Hennings, f 3/2 1874. Hade barnen Greta Sofia, f 1/9 1909, Rudolf Wilhelm, f 14/3 1911 (tjänsteman vid Fagersta Bruk, gift med Doris Mathilda Sandberg och med sonen Ulf Rudolf, f 3/4 1943), Nils Gustaf, f 5/11 1913 (ingenjör, gift med Ingrid Björkström och med dottern Christina, f 1949), Carl Åke, f 26/9 1915 (anställd hos Norrmalms Livsmedels AB) samt Märta Elisabeth (Beth), f 9/1 1927, tjänsteman vid Fagersta Bruk.

3)  Ruth Carin, f 7/5 1888, gift med Harald Trolle

4)  Carl Åke, f 25/5 1891, tjänsteman hos Stadsfogden i Stockholm, gift med Hanna Ingeborg Olsson, f 26/5 1885.